Järvsöbadens GK | Styrelsen


Järvsöbadens GK
Styrelsen

Järvsöbadens Golfklubb
Berga Gård 768, 820 40 Järvsö
Tel. 0651-404 00  Fax. 0651-417 37
info@jarvsogolf.se

Anna-Karin Frost
Ordförande & Tävlingsledare
0651-410 26 , 070-611 60 96
anna-karin.frost@kronansdroghandel.se

Per Ångström
Ägare, banchef
070-527 33 28
familjen.angstrom@tele2.se

Inger Ångström
Intendent
Utbildningsansvarig

0651- 404 00 , 070-618 18 90
familjen.angstrom@tele2.se

Sofie Ångström

Bengt Låks
Ungdomsansvarig
0651-471 05